• Terapia ma na celu pomoc w radzeniu sobie z problemami, które mogą sprawiać ból lub dyskomfort.

  Terapia może stać się dla Ciebie bezpiecznym miejscem, w którym możesz swobodnie rozmawiać o trudnych uczuciach.

  Pomogę Tobie zgłębić problemy, tak by łatwiejsze stało się ich zrozumienie i by uczucia i zachowania, z nimi związane, stały się bardziej przejrzyste.

  CZYM JEST TERAPIA
  • Lepiej zrozumieć siebie i swoje problemy

  • Poradzić sobie z utratą bliskiej osoby lub rozpadem związku

  • Pozytywniej spojrzeć na życie

  • Rozwiązać problemy, które uniemożliwiają Ci osiągnięcie Twoich ambicji

  • Poradzić sobie z uczuciami smutku i depresją

  • Rozwinąć w sobie lepsze zrozumienie innych ludzi

  • Zgłębić kwestie orientacji seksualnej

  • Uporać się ze zwolnieniem z pracy lub stresem, związanym z pracą

  TERAPIA JEST POMOCNA BY
  • Stres

  • Stany lękowe

  • Depresja

  • Problemy w związkach

  • Śmierć bliskiej osoby

  • Niska samoocena

  • Poczucie winy

  • Przewlekla choroba

  • Problemy w pracy

  • Seksualność

  • Trauma

  • Zmiany życiowe

  Z CZYM DO TERAPEUTY